Dessa Användarvillkor används av casualrelationshipdating.com medlemmar

OBSERVERA: Ingen person under 18 år är tillåten att besöka denna hemsida eller använda casualrelationshipdating.com (hädanefter "Webbplats") Tjänsten (nedan kallat “Tjänsten”).

De följande Villkoren definierar villkoren för vilket webbplats Tjänsten drivs av SAOC T/A Tyche Technologies SA CHE-443.630.418., under namnet Dating Factory (härmed "oss” “vi” or “våran" eller “Dating Factory” eller “Dating Factory Network”) ska användas. Vänligen läs våra Villkor. Genom att registrera dig med Tjänsten medger du att du har läst och accepterat Allmänna Användarvillkoren samt sekretesspolicy (Privacy policy) och Cookies policy. Villkoren är en integrerad del av ditt kontrakt. Villkor som skiljer sig gäller inte.

En särskild anteckning om minderåriga personer

Personer under 18 år är inte berättigade att använda våra tjänster. Vi ber att sådana personer inte lämnar information till oss. Webbplatsen är avsedd för samtyckande vuxna, över 18 år (arton) eller personer som har nått majoritetsåldern i deras tillämpliga jurisdiktion, beroende på vilket som är äldre. Personer under majoritetsåldern är inte berättigade att registrera sig för, använda och / eller köpa tjänster och / eller produkter som finns på webbplatsen eller att bli medlem.

1. Tjänst

1.1 Tjänsten kan endast användas efter att du har registrerat. Registreringen är gratis. Du går därmed in i ett kostnadsfritt avtalsförhållande med oss, som styrs av dessa Villkor.

1.2 Vi erbjuder även mer omfattande tjänster under en prenumeration som är avgiftsbaserad, om du önskar kommunicera med andra medlemmar och använda Tjänsten i sin helhet. Vi meddelar dig alltid innan du använder några avgiftsbaserade tjänster, vilket anger tillämpade avgifter och respektive belopp. Vi debiterar via din betalningsmetod (t.ex. kreditkort eller annat betalkort) för samtliga avgiftsbaserade prenumerationer. Du väljer hur länge du vill prenumerera på tjänsten. Du kan använda avgiftsbaserade tjänster efter att ha betalat rätt avgift. Den prenumerationsperiod som betalas av dig förlängs automatiskt en ytterligare period som motsvarar den ursprungliga prenumerations perioden, om detta inte avbryts av dig genom dina profilinställningar. När betalningen av prenumerationsavgiften mottagits och verifierats kommer vi att meddela dig genom ett bekräftelsemail där vi även automatiskt förlänger abonnemanget. Vi meddelar dig om priser för prenumerationer ökar, och om nödvändigt, söker ditt samtycke att fortsätta. Du kan använda de avgiftsbaserade tjänsterna efter att ha betalat rätt avgift och först efter det att avgiften debiterats korrekt och till fullo från ditt konto. Så småningom debiteras du inom 24 timmar innan början av nästa abonnemangsperiod. Om vi ​​inte kan debitera dig via din betalningsmetod som du angivit, försöker vi debitera din betalningsmetod för de närmaste trettio (30) dagarna efter den första betalningsförseningen. Om vi ​​inte lyckas debitera din betalningsmetod för betalning, kommer du att bli nedgraderad till icke-avgiftsbaserade tjänster.
I händelse av en återkommande betalning misslyckas, så kan det tillkomma en administrativ avgift på upp till $3.00 (eller motsvarande i din lokala valuta) för att behålla ditt medlemskap aktivt fram till den fulla medlemskapsavgiften behandlats framgångsrikt.

1.3 Ditt medlemskap är avsett för personligt bruk endast. Du har inte rätt att auktorisera andra att använda ditt medlemskap eller ditt konto på webbplatsen. Det betyder att du inte är tillåten att dela dina inloggningsuppgifter med någon tredje part eller vidarebefordra dina inloggningsuppgifter till någon tredje part. Vi erbjuder tjänsten endast för privat bruk. Genom att registrera dig, åtar du dig att använda den här tjänsten endast för privat bruk och inte kommersiellt.

2. Registrering och användande av tjänst

2.1 Tjänsten kan endast användas efter att du har registrerat dig.

2.2 Genom att registrera dig så godkänner du villkoren och garanterar att du är minst 18 år gammal.

2.3 Tjänster som är åtkomliga via mobila enheter kan vara begränsade beroende på tillägg (add-ons) och funktioner i din mobilwebbläsare, det kan därmed betyda att alla funktioner inte nödvändigtvis är tillgängliga.

2.4 Du måste vara sanningsenlig i de uppgifter som lämnats vid registreringen och senare under inköp och betalning.

2.5 Vi förbehåller oss rätten att blockera din tillgång till Tjänsten om du använder tjänsten på ett sätt som är olagligt eller bryter mot de skyldigheter som anges i dessa villkor. Vid blockering av din betalade tjänst, är du fortfarande skyldig till att betala för tjänsten och har ingen effekt på det. I sådana fall kommer alla belopp upp till 250 EUR (två hundra och femtio euro) inte att återbetalas utan behållas av oss som en bot. Vi förbehåller oss också uttryckligen rätt att kräva en schablonstraffavgift på upp till 250 EUR (två hundra och femtio euro) av dig om du har betalat något belopp eller ett belopp som är lägre än 250 EUR (två hundra och femtio euro). Detta kommer inte att hindra påståendet om eventuella krav på större förluster som faktiskt uppkommit.

3. Användarvillkor

3.1 Webbplatsens främsta syfte är att tillhandahålla en underhållnings upplevelse för vuxna. Tjänsten gör det möjligt för medlemmarna att ansluta sig till varandra, utbyta bilder, historier, fantasier och kontakta och engagera sig i samtal med andra medlemmar, våra representanter samt vårt automatiserade system.

3.2 Du förstår och accepterar att det inte finns någon garanti för att du finner en träff, en sällskapspartner eller en aktivitetspartner eller att du kommer att träffa någon av våra medlemmar personligen. Webbplatsen bidrar enbart med en underhållnings upplevelse för vuxna till sina medlemmar.

3.3 Du förstår att du är ansvarig för all information som du tillhandahåller. Du måste se till att de uppgifter du lämnar är sanningsenliga och beskriver dig personligen. Du förbinder dig att avstå från att medvetet presentera data från tredje part som din egen information. Medvetet falska uppgifter eller information som görs med avsikt för bedrägeri, eller som tillhandahåller bank-eller kreditkortsuppgifter till ett tredje part utan deras medgivande kommer att sluta med juridiska konsekvenser.

3.4 Du åtar dig att hålla information som vi uppdaterade, särskilt dina kontaktuppgifter och betalningsinformation.

3.5 Du är ensam ansvarig för innehållet som du publicerar eller visar på tjänsten, eller skickar till andra medlemmar, och genom att lägga upp innehåll på ett offentligt ställe av tjänsten, medger du automatiskt, och du garanterar att du medger att du godkänner, till oss en oåterkallelig, evig, icke-exklusiv, global licens att använda sådan information och innehåll, samt att ge och bemyndiga underlicensiering av detta innehåll. Vi förbehåller oss rätten att använda innehåll från profiler, inklusive användarnamn, foton för att presentera dem i marknadsföringsmaterial. Webbplatsen har anslutit sig till nätverket Dating Factory vilka slår samman resurser och medlemmar av flera webbplatser för att ge dig ett större urval av medlemmarna att kommunicera med. Allt innehåll du lägger upp kan vara synliga på andra platser på nätet.

3.6 Vi kan inte verifiera riktigheten eller sanningen i den information som publiceras av andra medlemmar. Samtidigt som vi har rätt, men inte skyldighet, att undersöka innehållet i profilerna, inklusive uppladdade bilder, för att lagen följs i allmänhet, med dessa villkor och med de regler som anges av oss på relevanta webbsidor och, om nödvändigt, för att förneka , ändra eller ta bort innehållet i fråga. Genom att använda denna tjänst accepterar du att alla medlemsprofiler, meddelanden och kommunikation inte kan vara äkta och tjänsten är för endast underhållning. Detta beskrivs närmare under avsnitt 3.17.

3.7 Du åtar dig att inte lämna någon information som du inte uttryckligen har begärts att lämna ut. I synnerhet gäller detta namn, bostadsadresser, e-postadresser, webbadresser, telefonnummer och faxnummer.

3.8 Du förbinder sig att behandla andra kunders data (särskilt namn, bostadsadresser, e-postadresser, webbadresser, telefonnummer och faxnummer), e-post och andra former av korrespondens som du får i samband med din användning av tjänsten med sekretess; du förbiner dig också att avstå från att göra dessa tillgängliga för tredje part utan samtycke av deras upphovsman. Det är också förbjudet att förmedla data till de som inte är medlemmar som en del av tjänsten.

3.9 Du garanterar att du inte har några kommersiella avsikter och kommer att avstå från att använda den information som anförtrotts dig för kommersiella ändamål eller syften som bryter mot avtalet. Du åtar dig att skicka meddelanden till inga andra kunder än kunder som är för personlig kommunikation och i synnerhet inte skickar meddelanden till kunder i syfte med reklam eller säljande av varor eller tjänster. Du åtar sig också att avstå från att skicka "spam" eller liknande.

3.10 Du skall inte missbruka ditt användande och särskilt ska du avstå från att använda tjänsten i syfte att

 • sprida kränkande, stötande eller på annat sätt olagligt material (är inte begränsat till material som intränger på en tredje parts personliga rättigheter som t.ex. foton);
 • hota eller trakassera andra och/eller kränka deras rättigheter;
 • att utlova eller begära pengar eller betalning i någon form.

3.11 Du åtar dig också

 • att inte ladda upp data med virus (infekterad mjukvara) eller någon annan form av malware (till vilket räknas men är inte begränsat till maskar, trojanska hästar, spyware mm.) till tjänsten;
 • inte att ladda upp någon data till tjänsten som innehåller mjukvara eller annat material som är copyrightskyddade eller skyddade av andra kommersiella rättigheter om inte du har rättigheter eller har fått tillståndet som krävs för att använda programvaran eller material från innehavaren av dessa;
 • att inte använda tjänsten på ett sådant sätt att användandet av tjänsten för andra medlemmar påverkas negativt;
 • inte för att avlyssna/hacka e-post eller göra något försök att göra detta.

3.12 Om du inte uppfyller någon av de skyldigheter som anges i ovanstående punkter kan det leda till att vi avbryter avtalsförhållandet och att tillträdet till tjänsten omedelbart blockeras. Eventuella ekonomiska fordringar från oss mot dig förblir opåverkade av detta. Dessutom förbehåller vi oss rätten att inleda civilrättsliga eller straffrättsliga förfaranden mot dig. Varje penningfordran från oss mot dig påverkas inte av det. Dessutom förbehåller vi oss rätten att inleda civilrättsliga eller straffrättsliga förfaranden mot dig.

3.13 Om du använder tjänsten i samband med affärsintressen eller använder detaljer och uppgifter som anförtrotts dig så blir du skyldig att betala en straffavgift på 10.000 CHF för varje bevisad överträdelse eller det högsta belopp som är tillåtet enligt lag, utan att det påverkar eventuella skadeståndsanspråk.

3.14 Du åtar dig att hålla oss skadeslösa för alla förfaranden, förlust, krav eller skadeståndsanspråk som kan uppstå under din registrering för och användning av tjänsten. Framför allt ska du ta på dig allt ansvar och alla skyldigheter, kostnader och fordringar till följd av förluster på grund av skadligt skvaller, förolämpning, förtal och kränkning av personlighetsskyddet genom andra kunder, på grund av icke-tillhandahållande av tjänster för kunder eller på grund av kränkning av immateriella rättigheter eller andra rättigheter av dig. Vidare skall du gottgöra oss allt ansvar och fordringar som härrör från brott mot dessa villkor av dig.

3.15 Du förväntas att öppna och svara på de meddelanden som du får med jämna och lämpliga mellanrum och vid behov spara dessa på din egen dator eller annat lagringsmedium.

3.16 Alla mottagna meddelanden från användare av den kostnadsfria tjänsten, sparas intern i brevlådan på siten i 30 dagar. Alla mottagna meddelanden från betalande abonnenter lagras i din interna brevlåda på siten i 3 månader. A Vi förbehåller oss rätten att granska och ta bort eventuella meddelanden, kommentarer, bilder och fullständiga profiler där ("innehållet") enligt vår egen bedömning bryter mot dessa villkor eller kan vara stötande, olagligt eller som kan strida mot rättigheter eller som kan kompromissa säkerheten för andra medlemmar.

3.17 Vi har rätt att ta bort din profil från databasen om du inte har använt den kostnadsfria tjänsten för mer än sex (6) månader, detta har vi även rätt till utan att meddela dig. Denna åtgärd bidrar till att skydda din data som efter denna period löper ut, och blir tvungna att anta att du inte längre är intresserad av lagring av din data; och därmed bidrar denna åtgärd till att hålla databasen fri från inaktiva kunder, och därigenom förbättra den tjänst som erbjuds av oss.

4. SÄRSKILDA VILLKOR FÖR EU-MEDLEMMAR

Rätt att gå ur

Du har rätt att gå ur avtalet inom 14 dagar utan att ange några skäl.

Ångerrätten upphör att gälla efter 14 dagar från den dag då du gått in i avtalet.

För att utnyttja ångerrätten, måste du meddela oss Dating Factory,
Kundservice,
Place de la Gare 2, 1950 Sion, Schweiz
Tel.: +1 (661) 451-1077
E-post: support@datingfactory.com), om ditt beslut att gå ur avtalet med en entydig förklaring (till exempel ett brev som skickas med post, fax eller e-post). Du kan använda den bifogade mallen, eller något annat format för begäran om återbetalning. Det skall tydligt ange din e-postadress, namnet på webbsiten, dagen din betalning genomfördes. Begäran om återbetalning måste ha ditt fullständiga namn samt underskrift. Vi kan även begära giltig ID för ytterligare kontroll.

För att hålla dig inom tidsramen för ditt utträde, är det tillräckligt för dig att skicka ditt meddelande om ångerrätten innan ångerrätten har löpt ut.

Verkan av utnyttjande av ångerrätten

Om du går ur detta avtal, så återbetalar vi dig alla belopp som mottagits från dig, utan onödigt dröjsmål och definitivt inte senare än 14 dagar från den dag då vi får informationen om ditt utträde. Vi kommer att genomföra ersättningen med samma betalningsmetod som den du använde för din inledande transaktion, om du inte uttryckligen kommit överens om annat; i vilket fall som helst, kommer du inte drabbas av några avgifter till följd av en sådan återbetalning.

Om du uppmanas att påbörja utförandet av tjänsterna under ångerfristen ska du betala ett belopp som står i proportion till vad som du blivit tillgängligt tills du har meddelat oss om ditt uttag ur detta kontrakt, jämfört med full täckning av kontrakt.


Formulär för ångerrätt

(Fyll i och skicka in detta formulär endast om du vill utträda från kontraktet)

— To Kundsupport, Place de la Gare 2, 1950 Sion, Schweiz

- Jag / Vi (*) ger härmed att jag / vi (*) frånträder mitt / vårt (*) avtal om försäljning av följande varor (*) / för tillhandahållande av följande tjänster (*),

Beställt på (*) / mottogs den (*): __________________________

Namn på beställare __________________________

Adress på beställare __________________________

Signatur på beställare (bara om detta besked ges på papper):_______________________

Datum:_________________________________


(*) Radera vad som är lämpligt


Observera: För att hjälpa oss med att identifiera dig och för att behandla ditt utträde snabbt, vänligen meddela oss om följande uppgifter i kombination med ditt utträdes-meddelande:
-din e-postadress som du registrerade dig med och
-vilken av våra plattformar som du vill gå ur från

5. Uppsägning; Förlängning av avtalet; Upphörande av tjänsten

5.1 Uppsägning

När man pratar om uppsägning, så måste en klar distinktion finnas mellan det konstnadsfria avtalsförhållandet som blir till vid registrering och det betalda avtalsförhållande som blir till vid köp av en betaltjänst.

Du har rätt att säga upp det konstnadsfria avtalsförhållandet med oss när som helst utan att ange dina skäl för detta.

Vi har rätt att säga upp befintliga kostnadsfria avtalsförhållanden med dig efter en 14-dagars uppsägningstid. Rätten att ta bort dig från systemet (för rätt anledning) eller för att blockera dig påverkas inte av detta.

Det betalda avtalsförhållandet måste avslutas minst 14 dagar före respektive betalda period löper ut eller, om en annan period angavs vid köp av betald tillgång, inom den angivna perioden. Uppsägningen av de betalda avtalsenliga tjänster är bara effektiva om det sker med hjälp av en uttrycklig, skriftlig förklaring. För att underlätta en klar uppsägning och för att skydda mot missbruk, måste du alltid ange dina registreringsuppgifter som en absolut nödvändighet.

Anm: Ett kostnadsbelagt avtal kan inte sägas upp enkelt genom att endast ta bort profilen. Om du har köpt en prenumeration och tar bort din profil, kommer inte det betalda avtalsförhållande beröras av detta. Om en prenumeration har betalats för men inte används, även om du vägrar att använda den så betyder det att du inte får någon återbetalning för betalningen som redan gjorts. Som beskrivits ovan, krävs det en skriftlig uppsägning för ett kostnadsbelagt avtalsförhållande.

Efter trettio (30) dagar från att din begäran om att avsluta detta avtal har mottagits kommer ditt konto och dina uppgifter att raderas permanent, och de kommer inte längre att finnas tillgängliga på vår hemsida.

Efter trettio (30) dagar från mottagandet av den skriftliga begäran att avsluta detta avtal kommer ditt konto och dina uppgifter att raderas permanent, och de kommer inte längre att finnas tillgängliga på vår hemsida.

Vänligen skicka skriftlig uppsägning via brev eller email till:

Dating Factory Dating Factory
Kundsupport
Place de la Gare 2, 1950 Sion, Schweiz

Tel: +1 (661) 451-1077
E-mail: support@datingfactory.com

5.2 Förlängning av avtalet

Avtalet som gäller en kostnadsbelagd tjänst förlängs automatiskt med den tidsperioden som angetts vid köp förutsatt att du inte säger upp ditt avtal skriftligen minst 14 dagar före respektive avtalstid löper ut, eller, om en annan period angavs vid köp av den betalda tillgången, inom angiven tid, genom att ge dina fullständiga registreringsuppgifter.

Det kan göras ett undantag från regeln när det gäller provabonnemang, reklamkampanjer och liknande. När du köper dessa får du även information om hur länge provabonnemanget gäller, möjlighet att avsluta den automatiska förlängningen och det varierar beroende på varje erbjudande.

När du köper en kostnadsbelagd tjänst så blir ni vid mottagandet av beställningen informerade om den relevanta varaktigheten, startdatum för avtalet och varaktigheten av förlängningen tillämpas om ingen uppsägning sker i tid. Du kommer att bli skickad en betalningsbekräftelse per e-post, som innehåller din betalningsreferens. Du måste behålla en kopia av denna information eftersom det kan behövas om du vill avbryta ditt betalningsavtal.

För provabonnemang så kommer ditt abonnemang förnyas automatiskt baserat på den period efter provtiden som bestämdes enligt överenskommelsen vid köpet, och kommer att fortsättas att förnyas om det inte blir avbrutet eller avslutat av dig. Abonnemanget blir fakturerat periodiskt på samma dag av månaden som den inledande betalningen gjordes, om inte transaktionen misslyckas och då kommer ett ytterligare försök på fakturering göras vid ett senare datum. De abonnemangsavgifter som tillkommer för tjänsten kan ändras av webbplatsen när som helst (till exempel på grund av förändringar i moms etc.) som blir effektivt till nästa förnyelseperiod. Vi kommer att informera dig om det ändrade förnyelsepriset och din extra rätt för uppsägning om du inte håller med det nya priset. Om du är missnöjd med eventuella ändringar i avgiften så kan du avsluta ditt medlemskap genom att skicka det signerade tjänstavbrytningsformuläret.

Rabatter på abonnemangsavgifter för speciella erbjudanden gäller endast för den första betalningen. Ytterligare återkommande betalningar/förnyelser debiteras med det normala priset om inte annat anges i nämnda erbjudandet.

5.3 Upphörande av tjänst

Vi har rätt att avbryta tillgången till de tjänster som erbjuds helt eller delvis. Vi kommer att informera dig om den planerade upphörelsen och dess omfattning i förväg, minst 14 dagar innan den helt eller delvis upphörand. Om du har betalat för, men inte ännu till fullo utnyttjat tjänsten vid tidpunkten för upphörandet, kommer du att få en pro-rata återbetalning för den outnyttjade tjänsten, eller en motsvarande förlängning av abonnemangsperioden.

6. Information om data

6.1 Under driften av våra Tjänster åtar vi oss att följa gällande lagbestämmelser som gäller för dataskydd och behandling av data.

6.2 Vår samling, användning och delning av din personliga information omfattas av vår sekretesspolicy (Privacy Policy). Du samtycker till att du, genom att använda våra tjänster, samtycker till insamling, bibehållande, användning eller någon del av din personliga information som anges i sekretesspolicyn (Privacy Policy), inklusive överföring av din personliga information från ditt hemland till något annat land där lagar om integritet och sekretess kan skilja sig från varandra. För ytterligare sekretessvillkor, var god se vår sekretesspolicy (Privacy Policy). Dessutom är alla Registreringsuppgifter som du angivit in vid din kontoregistrering Företagets exklusiva egendom. Du bekräftar härmed och godkänner att vi kan använda och återanvända alla Registreringsuppgifter, och annan personlig identifierbar information, i enlighet med vår Integritetspolicy. För alla rättsliga ändamål ska sådan sekretesspolicy (Privacy policy) anses vara en integrerad del av dessa användarvillkor.

6.3 Du bekräftar och accepterar att allt innehåll uppladdat av dig till Webbplats Tjänsten är tillgänglig för alla kunder inom Dating Factory databasen. Detta gäller även när kunder registrerar sig på Webbplats eller oss via andra webbplatser i Dating Factory nätverket eller oss eller via andra samarbetspartners. Detta gör det även tillgängligt för dig att använda tjänsterna som tillhandahålls i Dating Factory databasen via olika domäner.

6.4 Din profil och dess innehåll kan vara sökbara, och du kan söka efter profiler och deras innehåll medlemmar registrerade på andra webbplatser som drivs av oss, till exempel co-märkt eller privat märkta. Din profil och dess innehåll kan vara sökbart genom tredjeparts sökmotorer, till exempel Google, MSN, etc.

6.5 För att öka dina chanser för framgång erbjuder casualrelationshipdating.com dig icebreaker meddelande tjänsten, helt gratis. Den här funktionen försäkrar att din profil får maximal exponering då dina matchiningar automatiskt får ett personligt icebreaker meddelande för din räkning.

6.6 För annonsering till hemsidan och att du använder en del av hemsidan, kan vi eller våra tredjeparts annonsörer placera eller känna igen en unik cookie i din webbläsare. Cookies är en normal del av internetverksamheten och används även av webbplatsen för att säkert identifiera dig varje gång du loggar in och använder webbplatsen och även för att hålla din session aktiv när du inte använder hemsidan under en tid. All information som vi eller tredje man samlar in via cookies och marknadsföringskampanjer mjukvara är helt anonymt. Överföring av personuppgifter från inom Schweiz till länder utan en adekvat dataskyddsnivå är förbjuden. Genom att registrera på denna webbplats accepterar du placeringen av dessa cookies. För mer information om vilka typer av cookies som vi använder på de webbplatser besök vår Cookies policy.

7. Användarvillkor och upphovsrätt

Alla rättigheter till program, tjänster, processer, programvara, teknik, varumärken, varunamn, uppfinningar och material som tillhör oss förblir enbart våra. Vi är ägare till allt användande till ovan nämnda rättigheter. Användning av alla program och innehåll, material, varumärken och varunamn som den innehåller är endast tillåtet för de ändamål som anges i dessa GTC. All kopiering av program, tjänster, processer, programvara, teknik, varumärken, varunamn, uppfinningar och material som tillhör oss är inte tillåtet om det inte uttryckligen godkänts av oss.

8. Ansvarighet

8.1 Direktkontakt kan bara hända mellan våra kunder efter överenskommelse av båda parter. Vi är därför inte ansvariga utifall att någon sådan kontakt inte inträffar inom det aktiva avtalet. Det vi gör är förstås att sträva efter att förmedla kontakt mellan våra kunder genom att tillhandahålla de tekniska medel för detta ändamål.

8.2 Vi är inte ansvariga för missbruk av uppgifter och information där möjligheten finns, trots att det uttryckligen är fördjudet, att du kan använda tjänsten på ett otillbörligt eller olagligt sätt. Dessutom är vi inte ansvariga om händelsevis information som görs tillgänglig av dig för en tredje part missbrukas av denna tredje part.

8.3 Vi kan inte garantera att tjänsten ska fungera korrekt i alla lägen, det vill säga att få tjänsten att vara ständigt tillgänglig utan avbrott. Framför allt är vi inte ansvariga för fel i teknisk utrustning eller i kvaliteten på tillgång till tjänsten på grund av force majeure eller händelser bortom kontroll av oss (till exempel fel i nätverkskommunikationen).

8.4 Vi är inte ansvariga för otillåten tillgång till din personliga information från tredje part, till exempel i form av tillgång till databasen av hackare.

8.5 För andra förluster som uppstår på grund av andra orsaker än de ovannämnda, ska vi bara vara ansvariga i fall av uppsåt och grov vårdslöshet av dess verkställande organ, anställda och medhjälpare, och detta ansvar står i proportion till andra orsaker som bidrar till förlust.

8.6 I vilket fall som helst kommer våra skyldigheter gentemot dig att vara begränsade, så långt lagen tillåter, till den sammanlagda summan av alla avgifter du har betalat till oss de senaste 6 månaderna innan det inträffade som skapade vår förpliktelse. I vilket fall som helst kommer våra skyldigheter gentemot dig att vara begränsade, så långt lagen tillåter, till den sammanlagda summan av alla avgifter du har betalat till oss de senaste 6 månaderna innan det inträffade som skapade vår förpliktelse.

8.7 Om du träffar någon (online eller offline) genom våra tjänster, är vi inte skyldiga för någon skada som den personen kan åsamka dig, eftersom det är enbart du som ansvarar för att du tar alla steg för att skydda dig från sådana händelser. Du samtycker till att det är omöjligt för oss att undersöka varje varje medlems bakgrund.

8.8 I övriga fall är alla skyldigheter exkluderade.

9. Invändningar

9.1 Eventuella invändningar mot det belopp som debiteras eller faktureras måste vändas och motiveras skriftligen till Dating Factory inom sex (6) veckor från det i frågas debitering görs eller fakturan tas emot. Om du inte gör några motiverade invändningar inom denna 6-veckors period, ska de debiterade eller fakturerade kostnaderna anses som godkänd. För att undvika tveksamheter så är oanvänd tjänst, om tjänsten har varit tillgänglig eller inte - ej en berättigad motivering/invädning.
Om en berättigad invändning framförs så kommer det hävdade kontot att återbetalas till dig eller, alternativt, så kommer du att erbjudas en förlängning av betaltjänsten. Denna förlängning kommer att vara för den period för vilken du höjde den berättigade invändningen.
Du har också rätt att ställa oss en frist på fem arbetsdagar för korrekt utförande. Om orsaken till klagomålet inte är löst i slutet av denna frist, har du rätt att häva avtalet.
Endast immateriella störningar i tjänsten ger dig inte rätt till ett klagomål. En immateriell störning för en betaltjänst uppstår när den period då du inte kan använda betaltjänsten inte överstiger två dagar på raken.
Du kan bara kompenseras eller få rätt utifrån dina egna krav mot oss om detta påstående är lagligen etablerat, obestritt eller erkänt.

9.2 Om en transaktion är korrekt bestriden av dig, kan krediten eller betalningen till oss för sådan transaktion bli omvänd (ett "Återkrav") om ditt krav skulle anses vara motiverat. Ett återkrav initieras med och bestäms av den berörda kortutgivaren eller kreditinstitutet efter det att förfogande har gjorts, vilket du åtar dig att följa. En lista med några vanliga orsaker till återkrav inkluderar

 • obehöriga eller felaktigt godkända transaktioner
 • du känner inte igen debiteringen
 • du debiterades två gånger eller
 • transaktioner som inte har uppkommit eller behandlats i enlighet med dessa villkor eller påstås vara olagliga eller misstänkta
 • klagomål som genomförts av dig själv till kredit eller det finansiella institut som du har ett avtalsförhållande med.

9.3 Vid återbetalning eller återföring godkännande, betalar vi beloppet till fullo gällande abonnemangsavgift som ifrågasatts och som har ansetts berättigad ett återkrav.

9.4 När det gäller dessa Användarvillkor accepterar du härmed, på vår begäran, att tillhandahålla rimligt stöd i samband med eventuella omtvistade betalningstransaktioner, inklusive verifiering av alla transaktioner som utförts i samband med de tjänster som avtalas från oss.

9.5 Du åtar dig härmed att inte försöka bedrägligt göra anspråk på en återkrav. Vi förklarar härmed att vi bevarar valmöjligheten att inte förnya din prenumeration eller att inte acceptera dig som kund om du skulle ha gjort en eller flera begäranden om återkrav som företaget anser ha varit bedrägliga eller obefogade.

9.6 Vid utebliven betalning eller en betalningsförsummelse av dig, förbehåller vi oss rätten att kalla på ett inkassoföretag och kräva att du betalar dina avgifter. Vi förbehåller oss också rätten att ta ut ränta för resterande skulder till ett belopp som baseras på rättsliga bestämmelser.

9.7 Vi förbehåller oss rätten att lägga till efterskottsränta enligt lag, eller/och med 10% per år.

10. Tillämplig lag och tvistlösning

10.1 För att lösa ett klagomål avseende Tjänsten eller Webbplatsen, bör du kontakta webbplatsens kundtjänst genom att använda formuläret Kontakt oss på webbplatsen.

10.2 Om det som nämns i artikel 10.1. inte leder till en uppgörelse i godo inom 15 kalenderdagar efter det att du har lämnat in din klagan, så träder följande i kraft.

10.3 Varje dispyt, kontrovers eller krav som uppkommer på grund av eller är relaterat till ingåendet, tolkningen eller utförandet av det nuvarande avtalet, eller brott mot, avslut eller ogiltighet av det, som inte har blivit överenskommet på basis av artikel 10.1, skall få sin slutgiltiga lösning genom skiljedom.

10.4 Parterna skall att ha skiljedomen i enlighet med procedurreglerna i CEDIRES (Center for Dispute Resolution), av domstol som utses av en skiljedoms domstol.

10.5 Skiljedomstribunalen skall bestå av en skiljeman.

10.6 Skiljedomsplats skall vara London (England), Paris (Frankrike), eller Bryssel (Belgien). Men parterna kan komma överens om att ha det någon annanstans. Om parterna inte kommer överens om plats för skiljedom, skall platsen för skiljedom vara Bryssel, Belgien. Om lagen där du har ditt regelbundna boende tillåter dig att påbörja handlingarna i ditt hemland, oavsett vad reglerna i GTC säger, och ifall du skulle motsätta dig skiljedomsförfarandet i Bryssel, så skall skiljedomsförfarandet ske i ditt hemlands huvudstad.

10.7 Språket vid skiljedom skall vara detta avtals språk, dvs. engelska. Parterna kan komma överens om att använda ett annat språk för muntliga förhandlingar (och/eller skriftliga framställan), om alla parter och skiljedomsnämnden(er) samtycker därtill.

10.8 De tillämpliga lagarna skall vara de i Lex Mercatoria (internationell affärslag) gällande, men parterna kan komma överens om att, efter att dispyten har uppkommit, att låta dispyten regleras av vad som alla rationella och rättvisa personer skulle använda, enligt vad som är rättvist och/eller sedvana enligt internationell affärsrätt, och med iakttagande av vad som har uppgivits i detta avtal. Skyddsstandarden som erbjuds av europeisk konsumenträtt skall i vilket fall som helst tas i beaktande.

11. Övrigt

11.1 Förutom vad som uttryckligen anges i skriftlig form, informationen på vår betalningssida/-sidor i fall du köper betalda tjänster och även villkoren utgör hela avtalet mellan oss och dig med avseende på användningen av Webbplatsen och Tjänsten.

11.2 Registreringen och prenumerationen är personlig för dig. Du kommer inte att överlåta, överföra eller ta ut dina rättigheter och skyldigheter under din registrering och prenumeration.

11.3 Vi har rätt att ge kommission till tredjepartsleverantörer och ställföreträdande representanter med rendering av delar av eller hela spektrat av tjänsterna, förutsatt att detta inte ger upphov till några nackdelar för dig.

11.4 Skulle enskilda punkter i dessa Villkor eller avtal bli ogiltiga eller ofullständiga, så kommer giltigheten av övriga punkter i Villkoren eller avtalen inte på något sätt påverkas. När det gäller punkter som ej är en del av avtalet eller är ogiltiga så kommer innehållet i avtalet regleras av de giltiga rättslagarna.

11.5 Konstruktionen, giltigheten och verkställandet av dessa GTSs skall regleras till fullo av Lex Mercatoria, dvs. internationell affärslag, med beaktandet av faktumet att du är konsument och att europeisk konsumentköpslag därmed inkluderas och att du samtycker till att varje dispyt som uppkommer enligt GTC, eller kontraktet, kommer att underordnas den ovan givna dispytlösningsklausulen, såtillvida inte tvingande lag säger annat.

11.6 All korrespondens i fråga om medlemskap eller abonnemang ska endast ställas till:

Dating Factory Dating Factory
Kundsupport
Place de la Gare 2, 1950 Sion, Schweiz

Tel: +1 (661) 451-1077
E-mail: support@datingfactory.com

Webbplats och Tjänsten hemsida och tjänst tillhandahålls av SAOC T/A Tyche Technologies SA, Schweiz. Vårt kontor kan nås på Place de la Gare 2, 1950 Sion, Switzerland.
(Var vänlig ställ eventualla frågor till kundsupport. Om det istället skickas till Schweiz kontoret kommer det att vidarebefordras till kundsupport med förseningar, eller komma tillbaka oöppnade till avsändaren.)

Dessa Allmänna Användarvillkoren har översatts för din bekvämlighet. Om det finns någon skillnad mellan den här versionen och den ursprungliga engelska versionen, gäller den engelska versionen.