Integritetspolicy

Introduktion

Vi uppskattar och respekterar våra besökares privatliv. I detta dokument, redogör vi de olika typerna av personlig information som vi mottar och samlar ihop från dig när du besöker och använder vår hemsida samt hur den informationen används.

Innehållsförteckning

 1. Vilka vi är
 2. Information som vi samlar in
 3. Vad använder vi informationen till?
 4. Rättslig grund
 5. Skydd av personuppgifter
 6. Avslöjande av information till tredje part
 7. Tredjepartslänkar
 8. Var vi lagrar information
 9. Tillgång, dataportabilitet, migration och stöd för överföring tillbaka
 10. Begäran om korrektion, begränsning eller radering av personuppgifter
 11. Datalagring
 12. Samverkan
 13. Användarvillkor
 14. Ditt samtycke
 15. Ändringar av vår integritetspolicy
 16. Klagomål

A. Vilka vi är

 1. Om du har frågor kring integritetspolicyn kan du kontakta oss med uppgifterna nedan.

  Dating Factory
  SAOC T/A Tyche Technologies SA, Place de la Gare 2, 1950 Sion, Switzerland
  Telefon: +1 (661) 451-1077
  E-mail: legal@datingfactory.com
  Orgnr: CHE-443.630.418.
 2. Våra kunder kan skicka förfrågningar angående skydd av personlig information och säkerhetsrelaterade frågor till privacy@datingfactory.com.

B. Information som vi samlar in

 1. Du kan besöka hemsidan anonymt.
 2. Om du väljer att registrera dig på vår hemsida, så är detta informationskategorierna som kommer processas å dina vägnar:
  1. Personlig data så som namn, födelsedatum, mobilnummer, emailadress, post-nr, kön, kontodetaljer och apparat-information så som IP-nr.
  2. Finansiell information, så som faktureringsinfo och kreditkortsnummer. Finansiella institutioner eller betalningsprocessorer kan ge oss uppdateringar angående din betalningsinformation eller betalningsmetoder som är direkt relaterade till ditt konto eller prenumeration.
  3. Vi tillhandahåller ytterligare information när du kompletterar din profil, så som – dejtingträffar, ålderspreferenser, stjärntecken, geografisk plats, fotografier, personliga intressen, fysiska kännetecken.
  4. Användningsinformation: vi kan samla in information om din aktivitet på våra tjänster, som t.ex. tid och datum du loggade in, klick och reklam som du klickar på, och hur du interagerar med andra användare.
  5. Känslig personlig information så som sexuell läggning och religiös övertygelse.
 3. Viss information samlas in automatiskt när du besöker eller använder vår hemsida, så som din IP-adress och vilken webbläsare du använder. Vi kan också installera cookies och analytiska verktyg. För mer information om cookies, var vänlig läs vår cookiepolicy här.
 4. Viss information samlas in när du kontaktar vår kundsupport.
 5. Vi kommer att meddela dig när relevanta ändringar görs som rör tjänsten, som t.ex. implementering av extra funktioner, genom att skriva det på hemsidan och via email.

C. Vad använder vi informationen till?

 1. Informationen vi samlar in från dig kan användas i ett eller flera syften:
  1. För att tillhandahålla våra tjänster och hjälpa dig att anknyta till andra användare;
  2. För att kommunicera med dig och administrera din profil så som att skapa och ta hand om ditt konto, förse dig med kundtjänst och fullfölja dina transaktioner;
  3. För att anpassa din upplevelse och sikta på dina intressen genom att använda anpassade banners och kampanjer;
  4. För att förbättra vår hemsida och våra marknadsföringsinsatser, för statistisk analys av din användning av hemsidan;
  5. För att skicka periodiska email;
  6. För att förhindra, upptäcka och bekämpa bedrägerier eller andra illegala och oauktoriserade aktiviteter;
  7. För att lyda lagliga krav.
 2. Om du skulle vilja säga upp din prenumeration på mottagning av email i framtiden, så kan du säga upp ditt konto efter inloggning genom att klicka på "Ta bort konto".

D. Rättslig grund

 1. Dataskyddsförordningen (GDPR). Bearbetningen av data är antingen baserad på din tillåtelse, eller i fall att bearbetningen är nödvändig för att fullfölja ett kontrakt som du är del av, eller för att kunna bearbeta din förfrågan om att ingå ett kontrakt.
 2. Om bearbetningen är baserad på din tillåtelse, så kan du när som helst dra tillbaka samtycket genom att kontakta oss via kontaktinformationen i klausul A.1.
 3. För att kunna bli medlem så är det nödvändigt att tillhandahålla oss med nödvändig personlig data. Om du inte ger ut denna information så blir det inte möjligt att leverera tjänsten.
 4. Barns lag om integritetsskydd på nätet. Vi kommer inte avsiktligt att samla information från någon under tretton (13) år. Vår hemsida, produkter och tjänster är riktade mot människor som är minst arton (18) år eller äldre.

E. Skydd av personuppgifter

 1. Vi implementerar följande tekniska, fysiska och organiseringsåtgärder för att upprätthålla säkerheten av dina personuppgifter emot olycks- eller illegal förstöring eller förlust, ändring, obehörig användning, obehörig modifiering, avslöjande eller tillträde och emot alla andra illegala processer.
 2. Vi kontrollerar våra system regelbundet för möjliga risker och attacker, ser över din information, lagring och bearbetning för att uppdatera våra tekniska, fysiska och organisationsåtgärder.
 3. För att försäkra att våra system och din information är skyddad så är följande åtgärder involverade: lagring av konfidentiell data så som referenser och kreditkortsnummer i enkrypterad form.
 4. Sekretess. All personal är betvingad full sekretess och alla underleverantörer och underbearbetare måste skriva under sekretessavtal om inte fullt sekretessavtal är del av huvudavtalet mellan parterna.
 5. Transparens. Vi kommer vid alla tidpunkter informera dig om förändringar av bearbetningar för att skydda data, inklusive tillämpning och policy. Du kan när som helst kräva information om var och hur information är lagrad, säkrad och använd.
Vi kommer också att ge sammanfattningar av alla oberoende granskningar av tjänsten.
 6. Möjligheten att ingripa. Vi möjliggör dina rättigheter till tillträde, korrigering, radering, blockering och invändning genom att erbjuda dig valet att skicka instruktioner till följande emailadress privacy@datingfactory.com.
 7. Övervakning. Vi använder säkerhetsrapporter för att övervaka mönster och för att proaktivt identifiera och dämpa potentiella hot. Administrativa ingrepp, inklusive systemtillträde, sparas för att tillhandahålla spår i fall att oberättigade eller olyckliga förändringar görs.

  Systemperformans och tillgänglighet övervakas från både interna och externa övervakningstjänster.
 8. Anmälan om överträdelse av personuppgifter. I händelse av att dina uppgifter äventyras kommer vi att meddela dig och behöriga tillsynsmyndigheter inom sjuttiotvå (72) timmar per e-post med information om omfattning av överträdelsen, berörda data, eventuell påverkan på tjänsten, liksom vår handlingsplan för åtgärder för att säkra uppgifterna och begränsa eventuella skadliga effekter på de registrerade.

  "Överträdelse av personuppgifter" innebär en överträdelse som leder till olycks- eller illegal förstöring, förlust, modifiering, illegalt avslöjande eller tillträde till personuppgifter som använts i förbindning med tjänsten.

F. Avslöjande av information till tredje part

 1. Vi säljer ej, byter eller på annat sätt skickar personligt identifierbar information till tredje parter.
 2. Detta inkluderar inte betrodda tredje parter eller underleverantörer som hjälper oss med att driva vår hemsida, bedriver vår verksamhet, eller servar dig. Sådana betrodda parter kan ha tillgång till personligt identifierbar information på en “måste-veta” nivå och kommer enligt avtal vara skyldiga att hålla din information hemlig.
 3. Vi kan ge ut information när vi tycker att det överensstämmer med lag, förstärka hemsidans policy, eller för att skydda våra eller andras rättigheter, egendom, och säkerhet.
 4. Vi kommer att övervaka underleverantörers och bearbetares underhåll av dessa standarder och revisioner för att säkerställa att kraven för dataskydd uppfylls.
 5. Lagligt obligatoriskt avslöjande. Vi kommer inte att avslöja kundens uppgifter till rättsväsendet, förutom när det instrueras av dig eller där det krävs enligt lag. När regeringar ställer ett lagligt krav på kunddata från oss strävar vi efter att begränsa avslöjandet. Vi kommer bara att släppa specifika uppgifter som krävs av det relevanta juridiska kravet.
 6. Om vi ​​är tvungna att avslöja dina uppgifter, meddelar vi dig omedelbart och tillhandahåller en kopia av kravet såvida det inte är förbjudet enligt lag att göra det.
 7. Utlämnande av uppgifter till länder utanför EES. Vi kan dela personuppgifter med tredje parter eller processorer baserade i andra länder än EES utom Storbritannien eller Schweiz. I det här fallet säkerställer vi att mottagaren antingen har ett tillräckligt dataskydd enligt EU-kommissionens lämpliga beslut för respektive land, genom självcertifiering av mottagaren för EU/Schweizisk – USA Skydd eller så finns det samtycke från våra användare.
 8. Invånare i Kalifornien. Om du är bosatt i Kalifornien kan du begära ett meddelande om vilka kategorier av personlig information om dig som vi har delat med tredje parter för deras direkta marknadsföringssyften under föregående kalenderår.

G. Tredjepartslänkar

Ibland, efter vår bedömning, så kan vi inkludera eller erbjuda tredje parts produkter eller tjänster på vår hemsida. Dessa tredjepartssidor har separata och självständiga integritetspolicyer. Vi har därför inget ansvar för innehållet och aktiviteter på dessa länkade hemsidor. Icke desto mindre, så välkomnar vi återkoppling rörande dessa sidor.

H. Var vi lagrar information

Plats för personuppgifter. All data lagras i databaser och filförvar i Storbritannien.

I. Tillgång, dataportabilitet, migration och stöd för överföring tillbaka

 1. Du kan när som helst få bekräftelse från oss om personuppgifter om dig behandlas eller inte.
 2. Du kan när som helst beställa en komplett datakopia, som du kan överföra till en annan registeransvarig. Dina uppgifter kommer att levereras av oss inom 30 arbetsdagar utan kostnad.

J. Begäran om korrektion, begränsning eller radering av personuppgifter

 1. Korrektion. Du kan när som helst begära korrektion av felaktig data om dig, se klausul E.6.
 2. Begränsning av bearbetning av personuppgifter. YDu kan när som helst begära begränsning av personuppgifter när ett av följande stämmer:
  1. om du bestrider noggrannheten av personuppgifterna, under en period som låter oss kontrollera uppgifterna;
  2. om bearbetningen är illegal och du motsätter dig att radera personuppgifterna och istället begär en begränsning av deras användning istället; eller
  3. om vi inte längre behöver personuppgifterna i syftet av bearbetning, men de krävs av dig för upprättande, utövande eller försvar av juridiska fordringar.
 3. Radering. Du kan begära radering av personuppgifter som rör dig, när ett av följande stämmer:
  1. om personuppgifterna ej längre är nödvändiga i samband med det syfte de har samlats in för;
  2. om du drar tillbaka din tillåtelse i vilken bearbetningen har sin grund, och när det ej finns laglig grund för bearbetning;
  3. om du protesterar mot bearbetning som används i direkt marknadsföringssyfte;
  4. om personuppgifterna har bearbetats på ett illegalt sätt; eller
  5. om personuppgifterna måste raderas för att fullfölja en juridisk skyldighet i EU eller nationell lagstiftning.

K. Datalagring

 1. Datalagringspolicy. Vi lagrar dina data så länge det är nödvändigt för att tillhandahålla våra tjänster eller så har vi ett legitimt intresse därav ytterligare lagring. Vi kommer att förvara data som vi måste tillhandahålla för att uppfylla avtalsmässiga eller lagstadgade lagringsperioder (skatt, straff, kommersiella och fakturor). Därför kommer dina uppgifter på grund av skatteregler att bevaras i upp till tio (10) fulla räkenskapsår från avbokningen av ditt servicekonto.
 2. I fall att du säger upp ditt konto, så kommer dina kontouppgifter att bevaras även om ditt konto inte är synligt på vår hemsida längre.
 3. Datalagring för att följa lagkrav. Du kan inte kräva att vi ändrar någon av standardperioden för kvarhållning, förutom skälen för radering enligt punkt J.3.
 4. Återlämnande av data och/eller radering. När vi inte har något pågående legitimt intresse anonymiserar vi din information, såvida vi inte måste hålla den för att bevisa att vi följer tillämplig lag. Till exempel:
  1. Vi kommer att behålla dina uppgifter i händelse av en utestående fråga, anspråk eller tvist som kräver att vi behåller relevant information tills detta har lösts; eller
  2. Informationen måste bevaras för våra legitima affärsintressen, till exempel förebyggande av bedrägerier och för att förbättra användarnas säkerhet.
 5. Du kan begära en datakopia innan uppsägning. Du får inte avbryta Servicekontot förrän datakopian har levererats, eftersom vi annars inte kommer att kunna leverera datakopian.

L. Samverkan

Vi kommer att samarbeta med dig för att säkerställa att tillämpade bestämmelser om dataskydd följs, t.ex. för att effektivt garantera utövandet av de registrerades rättigheter (rätt till tillgång, korrigering, radering, blockering, opposition), att hantera incidenter inklusive kriminalteknisk analys i fall av säkerhetsbrott.

M. TAnvändarvillkor

Besök även sektionen “Villkor” för att se ansvarsbegränsningar, ansvarsfriskrivningar och användning på vår hemsida på Villkor.

N. Ditt samtycke

Genom att använda vår webbplats ger du automatiskt ditt samtycke till denna integritetspolicy och våra cookies.

O. Ändringar av vår integritetspolicy

 1. I händelse av ändringar på vår integritetspolicy, så kommer vi att offentliggöra dessa på denna sida, och/eller uppdatera ändringsdatumet nedanför.
 2. Denna integritetspolicy ändrades senast 24/06/2020.

P. Klagomål

Du kan när som helst lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet angående vår insamling och behandling av dina personuppgifter.